Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt

Beslut om återgång till undervisning och examination på campus

Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om utbildning på distans för universitet och högskolor från den 1 juni. Med anledning av detta har rektor beslutat att från 1 juni påbörja en gradvis öppning av universitetet gällande undervisning och examination.

Frescati

Stöd från Vetenskapsrådet till fem projekt

Vetenskapsrådet har beviljat stöd till fem projekt inom den nya satsningen på befintlig forskningsinfrastruktur. Sammanlagt får universitetet 80,2 miljoner kronor.

Stockholms universitet

Fler antagna till höstens utbildningar – igen

Cirka 309 000 personer har antagits till höstens högskoleutbildningar i hela landet – en ökning med drygt 2 000 personer jämfört med hösten 2020. För Stockholms universitet fortsätter trenden med allt fler antagna, i år nästan 1 400 fler i jämförelse med förra hösten.

Officepaketet

Uppdaterat Officepaket med tillgängliga mallar

Ladda ner universitetets uppdaterade Officepaket som är anpassat efter nya digitala riktlinjer och har tillgänglighetsanpassade formatmallar.

Studenthuset. Foto: Jorge Win

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finns den senaste informationen och universitetets ställningstaganden om det nya coronaviruset och pandemin. Informationen uppdateras löpande.