Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt

Beslut om återgång till undervisning och examination på campus

Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om utbildning på distans för universitet och högskolor från den 1 juni. Med anledning av detta har rektor beslutat att från 1 juni påbörja en gradvis öppning av universitetet gällande undervisning och examination.

Foto: Andy Brown/Mostphotos

Nästa steg taget mot en samlad organisation av lärarutbildningarna

Arbetet fortskrider för att skapa en mer samlad lärarutbildning med en tydligare och mindre komplex organisation. Nu har fyra arbetsgrupper lämnat in sina förslag på hur detta kan uppnås.

Illustration: Sara-Mara

Årets lärare utsedda

2021 års pristagare av Årets lärare är Matilda Baraibar, Sören Holst, Adam Jacobsson, Christophe Premat, samt Anna-Lena Ström.

Astrid Söderbergh Widding

Hoppingivande för framtiden

Efter nästan tre terminer med undervisning online och arbete hemifrån kändes det som en ljusning när regeringens och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer offentliggjordes, och beslut kunde fattas om en gradvis återgång till verksamhet på plats – även om det är för tidigt att blåsa faran över; pandemin pågår fortfarande.

Ariel Karhl

Enkät: Hur ser dina sommarplaner ut i år?

Cykla, campa och visa besökare runt i skärgården. Dessutom forskning om det centralarktiska ekosystemet och hemmaturism. Det är några medarbetares planer för sommaren.

Studenthuset. Foto: Jorge Win

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finns den senaste informationen och universitetets ställningstaganden om det nya coronaviruset och pandemin. Informationen uppdateras löpande.