Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Astrid Söderbergh Widding

Autonomireformen 10 år

Syftet med autonomireformen var att underlätta samverkan – internationellt, med näringslivet och med andra lärosäten. Detta har genomförts genom långtgående avregleringar av lärosätenas interna organisation.

I-bild

Avsteg från kursplan möjligt även i vår, restriktioner för fysiska evenemang

För att minska smittspridningen av covid-19 fortsätter avsteg från kursplaner vad gäller examinationsform vara möjliga även under första halvan av vårterminen 2022.

Per Carlbring och Anna Mautner med vårdhunden Ludde som är med i behandlingen av patienter som lider av hundrädsla. Foto: Annika Hallman

Här får patienter gå i terapi hos blivande psykologer

Vid Psykologiska kliniken på Campus Albano möts patienternas behov av terapi och studenternas behov av utbildning. Med de nya lokalerna knyts också verksamheten närmare forskning.

Foto: Travis Olbrich/Flickr cc

Forska utan att flyga – hur blir det när restriktionerna lättar?

Under coronapandemin sjönk flygresorna inom universitetet. Hur blir det när och om det blir lättare att resa igen? Vid universitetet tas olika initiativ för att inspirera fler att välja alternativ till flyget.

Studenthuset. Foto: Jorge Win

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finns den senaste informationen och universitetets ställningstaganden om det nya coronaviruset och pandemin. Informationen uppdateras löpande.