Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Gul puff för Stöd vid kris.
Primula
ladok
Sök personal

Enkät undersöker vårens distansundervisning

Hur upplever studenter och lärare vårens distansundervisning? Vi behöver använda erfarenheterna för att stå bättre rustade inför framtiden och ge en hållbar undervisning.

Frescati utegym

Frescati har fått ett utegym

Nu är det möjligt att träna under bar himmel med Nationalstadsparken som granne, samtidigt som du blickar ut mot Stora Skuggan. Du ansvarar själv för din träning och att du använder utrustningen på rätt sätt.

Information om coronavirus

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.