Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna-Karin Landin

Åtgärder för att hantera det nya AI-verktyget

Det krävs en översyn av våra examinationsformer, där hemtentor måste kompletteras med andra typer av examination som utesluter användning av AI-verktyg.

Hallå där... universitetets fastighetschef

László Nagy Nemedi är fastighetschef vid Stockholms universitet sedan den 16 januari 2023. Närmast kommer han från motsvarande tjänst vid Polismyndigheten.

Rektor: Koldioxidneutralitet ambitiöst men realistiskt

I december beslutade rektor om den reviderade klimatfärdplanen för perioden 2020-2040.Revideringarna fokuserar i huvudsak på specifika åtgärdsförslag för den kommande tvåårsperioden.

”Det är skönt att kunna fokusera på att forska”

Kemisten Alla Brychka lämnade Ukraina samma dag som kriget bröt ut i februari. Sedan november forskar hon vid Institutionen för material- och miljökemi.

Illustration

Universitetets strategier 2023–2026

Strategier för Stockholms universitet 2023–2026 anger den övergripande visionen och inriktningen för universitetets verksamhet och prioriteringar.