Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Gul puff för Stöd vid kris.
Primula
ladok
Sök personal
Sara Danius. Foto: Eva Dalin.

Till minne av Sara Danius

Sara Danius bortgång är en förlust för hela det svenska kulturlivet och förstås en mycket stor sådan för Institutionen för kultur och estetik, vid vilken Sara var anställd som professor i litteraturvetenskap sedan 2013.

Inventera behov av datorer inför att avtal löper ut

Universitetets avtal för köp av datorer går ut den 30 november. Upphandling pågår men då denna har överklagats är det idag oklart när ett nytt avtal kan vara på plats. Verksamheter inom universitetet rekommenderas därför att göra en behovsinventering. 

Under kvällen promoverades 139 nya doktorer. Foto: Ingmarie Andersson

Vetenskapen i fokus vid högtid i Blå hallen

Under universitetets årliga promotions- och installationshögtid installerades nya professorer och nya doktorer promoverades. Dessutom promoverades tretton jubeldoktorer och sju hedersdoktorer.