Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Gul puff för Stöd vid kris.
Illustration Servicecenter

Servicecenter assisterar vid lokal-, service- och säkerhetsrelaterade frågor

Med Servicecenter bredvid biblioteket kan Fastighetsavdelningen på ett samlat och effektivt sätt assistera vid lokal- och säkerhetsrelaterade servicefrågor. Där administreras även bostadsrelaterade frågor till internationella studenter och gästforskare.

open access puff

Ge feedback på implementeringen av Plan S

Ge återkoppling på implementeringsguiden av EU-initiativet Plan S, som syftar till omedelbar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer från offentligt finansierad forskning.