Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Gul puff för Stöd vid kris.
Primula
ladok
Sök personal
Karin Bergmark Foto: Eva Dalin

Nytt rektorsråd för internationell samverkan

Rektor har utsett Karin Bergmark, professor i sociologi och tidigare vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap, till nytt rektorsråd för internationell samverkan.

Universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Foto: Niklas Björling

Förvaltningsträff och inspirationsföreläsning i Aula Magna

Den 10 april arrangeras förvaltningsträff och inspirationsföreläsning om kommunikation i Aula Magna kl 8.30-10.45. Träffen är för administrativa chefer och medarbetare inom SU, som arbetar med verksamhetsstöd.

Pedagogiska ambassadörer

De är årets pedagogiska ambassadörer

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som driver ett projekt för utveckling av undervisning vid sin institution. Nu startar nya projekt om bland annat utveckling av undervisningsformer, bedömning av examensarbeten och lärarlagets digitala kompetens.