Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Porträttbilder på Henrik Cederquist, Jessika van der Sluijs, Yvonne Svanström och Elisabeth Wåghäll

Betydelsen av kollegial styrning och fakultetsval

Inom universitetsvärlden talar vi ofta om kollegialitet, något som kan ta sig många uttryck.

Porträttbild av Cristina Pérez

Hallå där… Universitetets dataskyddsombud

Cristina Pérez är universitetets dataskyddsombud sedan november 2022. Hon har tidigare arbetat vid Mälardalens universitet och har bland annat en juristutbildning från Stockholms universitet.

Clas Hättestrand. Foto: Sören Andersson

Kvalitetsdialoger som redskap för utveckling

Områdenas kvalitetsrapporter och tillhörande dialoger är ytterst värdefulla eftersom de ger en direkt inblick i det praktiska kvalitetsarbetet.

Porträttbild av Afzal Siddiqui, Institutionen för data- och systemvetenskap

”EU-finansiering är en långsiktig process”

En workshop för att hjälpa de deltagande forskarna ytterligare en bit på väg mot att söka EU-medel avslutade universitetsalliansen Stockholm trios första EU-kurs. Kursen ges igen under 2023.

Student och lärare. Foto: Jens Olof Lasthein

Så kan lärare och forskare förhålla sig till chattbotar

Nu finns en vägledning för hur universitetets lärare och forskare kan förhålla sig till chattbotar i utbildning och forskning.