Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Clas Hättestrand porträttbild.

Akademisk frihet i teori och praktik

Den akademiska friheten har varit föremål för flitig offentlig debatt under våren, inte minst i samband med diskussionerna kring den forskningspolitiska propositionen.

Christina Schaffer

Hållbarhet viktigt inom utbildningen

Hållbarhetsperspektiv inom utbildningen är en central del i universitetets klimatfärdplan. Frågan diskuterades vid årets Hållbarhetsforum och nu fortsätter arbetet med att skapa forum för att utveckla sådana utbildningar.

Studenthuset. Foto: Jorge Win

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finns den senaste informationen och universitetets ställningstaganden om det nya coronaviruset och pandemin. Informationen uppdateras löpande.