Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Student med dator i Studenthuset.

Driftinfo: Problem med universitetskonton

På grund av ett fel under ett underhållsjobb har ett stort antal lösenord till universitetskonton blivit återställda. Detta resulterar i att kontot blir låst. Är du drabbad behöver du själv återställa ditt universitetskonto för att skapa ett nytt lösenord. 

Aryo Makko

Centrum för forskning om diplomatins historia

Den 18 maj sker den formella invigningen av Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia. Men centret har redan etablerat sig som en plattform för forskning inom området.

Yvonne Svanström Henrik Cederquist, Elisabeth Wåghäll Nivre

Mentorsprogram för att stödja unga forskare

Mentorsprogrammen vid de båda områdena har olika utformning men samma mål: att stödja yngre forskare att utvecklas och växa in i rollen som självständig lärare och forskare.

Medarbetare mottar utmärkelsen ur rektor Astrid Söderbergh Widdings hand.

Festlig ceremoni efter 30 år i rikets tjänst

På grund av den tidigare coronapandemin samlades i år extra många medarbetare för att ta emot utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”.

Foto: Ingmarie Andersson

Extern visselblåsarfunktion inrättas för medarbetare

I sommar kommer Stockholms universitet att ha ett nytt system på plats för att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen.