Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Gul puff för Stöd vid kris.
Primula
ladok
Sök personal
Samsynwiki tumnagel

Samsynwiki - ett verktyg för bättre samverkan

Nyttiggörande, kunskapstillgång och social innovation – samverkansbegreppen är många. Men vad betyder de? Och har de samma betydelse för dig som för dina samverkanspartners? I Samsynwiki samlas de väsentligaste begreppen för högskolors och universitets samverkan.

Buss och cyklist i stadsmiljö

Nu finns forskningsmedel att söka

Forskare som är disputerade och anställda vid Stockholms universitet kan nu ansöka om medel för forskningsprojekt i samarbete med Region Stockholm.

Information om coronavirus

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.