Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Henrik Cederquist och Elisabeth Wåghäll Nivre

Tack för de här sex åren

Om några veckor lämnar vi våra respektive uppdrag som vicerektorer. Det har varit sex intressanta och spännande år då vi har hanterat en rad kriser och utmaningar men också varit med om framgångar och glädjeämnen vid våra fakulteter.

Det akademiska ledarskapet i fokus

Ledarskapet vid ett universitet, som ju också är en förvaltningsmyndighet, bygger på att den som delegerar – ytterst rektor – kan ha tillit till att den som mottar delegationen också kan hantera den klokt.

App ska stärka säkerheten vid universitetet

Du vet väl att det finns en säkerhetsapp för dig vid Stockholms universitet? I appen kan du hitta information och få notiser som rör säkerheten.

Tre vicerektorer

Nya vicerektorer, dekaner och prodekaner

Rektor har nu beslutat om vilka som blir vicerektorer, dekaner och prodekaner för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31.

Avtalet för profilprodukter löper ut 2 februari

Det nuvarande avtalet för profilprodukter och presentartiklar löper ut 2 februari 2024 och vi kommer inte ha kunnat genomföra en ny upphandling till dess.

Seminarieserie om stress våren 2024

Känner du dig stressad? Under vårterminen 2024 anordrar Personalavdelningen en seminarieserie där du som medarbetare får kunskap och praktiska tips som kan påverka hur du har det på jobbet.