Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt

Till frågan om etikprövning

Inom Stockholms universitet ska vi fortsätta att utveckla rutiner för den etikprövning som behövs för att forskningen inte ska skada enskilda.

Liten bok som är uppslagen ryms i rar-bibliotekarien Tommy Westergrens händer.

Försvunnen 1600-talsbok återlämnad till universitetet

En värdefull bok som försvann från Stockholms universitetsbibliotek för flera decennier sedan är nu återlämnad. Den upptäcktes på en auktion i New York förra året av en firma som spårar stulet kulturarv. 

Anekdot växer – samarbete med Dramaten och nytt stöd

Anekdot och Bildningspodden belönas med en helt ny stödform som ska stärka humaniora i offentligheten.

Varje kilowattimme räknas – nu hjälps vi åt!

Med anledning av energisituationen i Europa har myndigheter i Sverige fått i uppdrag att spara el och energi inför kommande vinter. 

Hand som håller i en kompass

Oredlighet och etikprövning – så funkar det

Som forskare behöver du förhålla dig till flera olika regelverk och det är inte alltid helt lätt att navigera kring exempelvis oredlighet, avvikelser från god forskningssed eller etikprövningar.