Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt

Fokus på forskningsanknytning

Alla studenter har rätt till en utbildning baserad på aktuell och vetenskapligt grundad kunskap. Och forskare har mycket att vinna på undervisningsuppdraget.

Stockholms nya campusområde Albano invigt

Efter åtta års byggande har campusområdet Albano nu fått sin officiella invigning.

Så påverkar statsbudgeten Stockholms universitet

Regeringens budget för 2024 innebär att anslagen till universitetet minskas jämfört med vad som tidigare var känt.

Stockholms universitet vid Frescati sett från ovan

Val vid Stockholms universitet 2023

Valåret är igång vid universitetet och under hösten väljs bland annat nya fakultetsnämnder, områdesnämnder och institutionsstyrelser för mandatperioden 2024–2026. 

Information med anledning av säkerhetsläget i Sverige

I och med det nya säkerhetsläget för Sverige följer Stockholms universitet regeringens rekommendationer liksom aktuell information från svenska myndigheter.