Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Ledningen har ordet

Ny gemensam ämnesdidaktisk institution på gång

Under hösten har det förberedande arbetet för att bilda den nya Institutionen för ämnesdidaktik intensifierats.

Höst i Frescati

Medarbetarundersökning – doktorandernas arbetssituation

Den 25 oktober får doktorander en länk till första delen av SU:s medarbetarundersökning Doktorandernas arbetssituation. Den pågår i tre veckor. Du som doktorand kan påverka genom att svara på enkäten.

Aula Magna under konferensen ESIL2021

Hybridkonferenser här för att stanna

Pandemin drev på utvecklingen av hybridkonferenser. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med dessa?

Astrid Söderbergh Widding

Hård kritik mot skärpta regler för uppehållstillstånd

Sedan i juli har kraven skärpts för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ändringarna äventyrar vår konkurrenskraft som forskningsnation, enligt rektor Astrid Söderbergh Widding.

Studenthuset. Foto: Jorge Win

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finns den senaste informationen och universitetets ställningstaganden om det nya coronaviruset och pandemin. Informationen uppdateras löpande.