Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
De tre vicerektorerna

Fokus på forskningsanknytning

Alla studenter har rätt till en utbildning baserad på aktuell och vetenskapligt grundad kunskap. Och forskare har mycket att vinna på undervisningsuppdraget.

Ioanna och Eduard i Infocenter.

Studenthuset fyller tio år

I september 2013 invigdes studenternas eget hus, Studenthuset och Infocenter på campus Frescati.

Campus Albano invigs i september

Med start den 20 september bjuder Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan, Akademiska hus, Svenska bostäder och Stockholms stad in till fyra dagars invigning av campus Albano.

Stockholms universitet vid Frescati sett från ovan

Val vid Stockholms universitet 2023

Valåret är igång vid universitetet och under hösten väljs bland annat nya fakultetsnämnder, områdesnämnder och institutionsstyrelser för mandatperioden 2024–2026. 

Ny resebyrå från och med 1 november

Från och med den 1 november ska alla resebokningar göras via Amex GBT. Fram till dess gör du alla bokningar som vanligt via Egencia.

Information med anledning av säkerhetsläget i Sverige

I och med det nya säkerhetsläget för Sverige följer Stockholms universitet regeringens rekommendationer liksom aktuell information från svenska myndigheter.