Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Yvonne Svanström

Prefektens svåra men viktiga uppdrag

Att vara prefekt för en institution under ett begränsat antal år för att sedan återgå till att vara kollega är en grannlaga uppgift. Uppdragets berättigande bygger på att akademiska kollegor och andra anställda erkänner denna styresform och där vi tänker att vår verksamhet styrs bäst av dem som känner den väl.

Skissbild över startsidan för nya medarbetarwebben

Snart lanseras nya medarbetarwebben

Nu är det inte långt kvar tills den nya uppdaterade medarbetarwebben lanseras.

Vårens studentrekryteringskampanj syns på stan och digitalt

Ansökningsperioden inför höstterminen har öppnat och därmed börjar universitetets studentrekryteringsannonser synas digitalt och i tunnelbanan.

Ta del av universitetets årsredovisning för 2023

Fler nyantagna doktorander och en omgjord mall för att uppfylla de utökade tillgänglighetskraven. Det är några av nyheterna i Stockholms universitets årsredovisning för 2023.