Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt

Nationell studie om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet

En nationell undersökning ska studera förekomsten av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. I slutet av april skickas en enkät till slumpmässigt utvalda studenter, doktorander och anställda.

Digital undervisning och digitala tentor till sista oktober 2021

Höstterminens undervisning och examinationer ska i huvudsak bedrivas digitalt fram till och med 31 oktober 2021 på samma sätt som under våren. Undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro får alltså inte samla fler än åtta personer och inga salstentor ges. Planeringen för sommarterminen ska finnas på institutionens webbsida senast 15 maj.

Adam Jacobsson

Distansundervisning – från tvång till glädje

För ett år sedan visste han inte hur man spelar in en film och hade aldrig undervisat på distans. Nu har Adam Jacobsson en egen hemmastudio och erfarenheter han tar med sig när pandemin är över.

Närbild på böcker. Foto: Vitaliy Pakhnyushchyy

Tips för dig som vill skriva en bok om din forskning

Är du forskare och funderar på att skriva en populärvetenskaplig bok? Gör en disposition, avgränsa dig och tänk på vem du skriver för är råd från några erfarna förläggare.

Henrik Cederquist

Profilering av lärosäten

I forskningspropositionen skisseras ett nytt sätt för prestationsbaserad tilldelning av anslagsmedel för forskning och forskarutbildning.

Studenthuset. Foto: Jorge Win

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finns den senaste informationen och universitetets ställningstaganden om det nya coronaviruset och pandemin. Informationen uppdateras löpande.