Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Gul puff för Stöd vid kris.
Primula
ladok
Sök personal
Bild från Upptakten 2017. Foto: Medieproduktion, Samverkansavdelningen

Upptakten: Autonomi och akademisk frihet

Årets Upptakt för medarbetare vid Stockholms universitet äger den rum den 29 augusti i Aula Magna klockan 13:30-16:00. Upptakten direktsänds även via webben.

Universitetets svar på Styr- och resursutredningen

Stockholms universitet har lämnat svar på Styr- och resursutredningens betänkande – och är positivt till de utgångspunkter som finns i utredningen.