Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Yvonne Svanström Henrik Cederquist, Elisabeth Wåghäll Nivre

Mentorsprogram för att stödja unga forskare

Mentorsprogrammen vid de båda områdena har olika utformning men samma mål: att stödja yngre forskare att utvecklas och växa in i rollen som självständig lärare och forskare.

Medarbetare mottar utmärkelsen ur rektor Astrid Söderbergh Widdings hand.

Festlig ceremoni efter 30 år i rikets tjänst

På grund av den tidigare coronapandemin samlades i år extra många medarbetare för att ta emot utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”.

Foto: Ingmarie Andersson

Extern visselblåsarfunktion inrättas för medarbetare

I sommar kommer Stockholms universitet att ha ett nytt system på plats för att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen.

Ukrainian flag

Stipendier och anslag för ukrainska forskare  

Här har vi samlat relevanta utlysningar och andra initiativ för ukrainska forskare.