Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Astrid Söderbergh Widding

Beslutet om budgetunderlag är fattat

Styrelsen för Stockholms universitet har fattat beslut om budgetunderlag för 2022–2024, som skickas in till Regeringskansliet.

Anumol Ashok

Min arbetsplats: Transmissionselektronmikroskopen vid MMK

Anumol Ashok berättar om sitt dagliga arbete med ett av världens mest avancerade elektronmikroskop, som hjälper forskare att se världen på atomnivå.

Ingemar Dahlgren

Ökat anslag till Studenthälsan

Regeringen ökar anslaget till studenthälsovård. Det är en långsiktig satsning och inte direkt kopplad till pandemin. Syftet är bland annat att möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

Foto: Regeringskansliet

Samordnat ansvar ska stärka internationalisering

Genom att samordna ansvaret inom förvaltningen ska arbetet med internationalisering vid universitetet stärkas.

Studenthuset. Foto: Jorge Win

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finns den senaste informationen och universitetets ställningstaganden om det nya coronaviruset och pandemin. Informationen uppdateras löpande.