Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt

Beslut om återgång till undervisning och examination på campus

Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om utbildning på distans för universitet och högskolor från den 1 juni. Med anledning av detta har rektor beslutat att från 1 juni påbörja en gradvis öppning av universitetet gällande undervisning och examination.

Astrid Söderbergh Widding

Hoppingivande för framtiden

Efter nästan tre terminer med undervisning online och arbete hemifrån kändes det som en ljusning när regeringens och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer offentliggjordes, och beslut kunde fattas om en gradvis återgång till verksamhet på plats – även om det är för tidigt att blåsa faran över; pandemin pågår fortfarande.

Illustration: Sara-Mara

Årets lärare utsedda

2021 års pristagare av Årets lärare är Matilda Baraibar, Sören Holst, Adam Jacobsson, Christophe Premat, samt Anna-Lena Ström.

Sama Agah

Samverkansinlärning ger effektivare studier

Intresset för samverkansinlärning ökar vid universitetet. Flera institutioner har prövat den pedagogiska modellen.

Träning via Zoom med Leila Ahonen

Vill du yoga, träna, promenera — här finns entusiasterna att ta rygg på

Här är träningsentusiasterna som anordnar friskvårdsaktiviteter för kollegor på Stockholms universitet.

Studenthuset. Foto: Jorge Win

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finns den senaste informationen och universitetets ställningstaganden om det nya coronaviruset och pandemin. Informationen uppdateras löpande.