Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Clas Hättestrand, prorektor

Hur motverkar vi fusk inom utbildningen?

Ökningen av fusk inom högskoleutbildning och bevakningen av universitetets arbete med att beivra detta har varit i fokus den senaste tiden. Fusk är ytterst allvarligt och universitetet tar arbetet med att motverka fusk på allra största allvar.

Entrén Peterhouse College, Cambridge. Foto: MostPhotos.

Enkät: Vilken skildring av akademisk miljö kan du tipsa om?

Den akademiska världen dyker regelbundet upp i böcker, filmer och tv-serier, senast som trenden ”Dark academia”. Vi bad några medarbetare tipsa om skildringar av akademisk miljö.

Studenter på nybyggda campuset Albano.

Karriärstöd viktigt för nöjda alumner

80 procent av dem som tog examen år 2018 och 2019 är nöjda med sin tid vid universitetet. Vårens alumnundersökning visar att i vilken grad alumnerna upplever att de har fått information om karriärmöjligheter påverkar om de är nöjda med studietiden.

Studenthuset. Foto: Jorge Win

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finns den senaste informationen och universitetets ställningstaganden om det nya coronaviruset och pandemin. Informationen uppdateras löpande.