Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Eino Örnfeldt

Stärkt behov av systematiskt arbete med arbetsmiljö och lika villkor

För de allra flesta av oss har de senaste året inneburit en drastisk förändring när det kommer till var och hur vi bedriver vårt arbete.

Konstregistrator Cecilia Gottfridsson Foto: Stockholms universitet

Bakom kulisserna hos Stockholms universitets konstsamlingar

Vilken holländsk 1600-talskonstnär står bakom universitets nya donation? Vad är proveniensforskning? Två nyproducerade filmer lyfter pågående arbete med universitetets konstsamlingar. 

The Conversation

Workshop: Publicera i The Conversation

10 december håller The Conversation workshop för forskare vid SU som vill lära sig nå en internationell populärvetenskaplig publik.

Magnus Breitholtz, ordförandeför miljörådet och professor vid Institutionen för miljövetenskap.

Universitetet på väg mot klimatneutralitet

Universitetets miljöråd arbetar nu tillsammans med forskare fram en klimatfärdplan för Stockholms universitet. Målet är bli koldioxidneutralt senast år 2040.

Studenthuset. Foto: Jorge Win

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finns den senaste informationen och universitetets ställningstaganden om det nya coronaviruset och pandemin. Informationen uppdateras löpande.