Övertidsersättning för teknisk och administrativ personal

Övertid får under fyra veckor uppgå till högst 48 timmar och under en kalendermånad till högst 50 timmar. Under ett kalenderår får övertiden inte överstiga 150 timmar.

Övertidstjänstgöringen är antingen enkel eller kvalificerad övertid.

Med kvalificerad övertid avses övertidstjänstgöring:

  • mellan klockan 19.00 på fredag och klockan 07.00 måndag,
  • mellan klockan 19.00 på dag före trettondedag jul, långfredag, första maj,
    Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan 07.00 närmast följande vardag,
  • i övrigt mellan klockan 22.00 och klockan 06.00.

All annan övertidstjänstgöring är enkel övertid.

Kompensationsledighet är 2 gånger så lång vid kvalificerad och 1,5 gånger så lång vid enkel övertid.

För kontant ersättning (övertidsersättning) gäller:

  • enkel övertid: den individuella lönen per månad dividerad med 94 och
  • kvalificerad övertid: den individuella lönen per månad dividerad med 72.

Du kan i allmänhet själv välja ersättningsform.
 

Mertidstillägg för teknisk och administrativ personal

Har du deltidsanställning och arbetar mer än deltiden får du först mertidstillägg för tiden mellan deltiden och den ordinarie arbetstiden för motsvarande heltidstjänstgöring räknat varje dag för sig. Först därefter får du övertidsersättning enligt ovan.

Ersättning för mertid ges i form av kontant ersättning med 1/142 av månadslönen för motsvarande heltidstjänstgöring eller i ledig tid som ska omfatta lika lång tid som mertiden. Beloppet inkluderar semesterlön. Du får arbeta mertid högst 175 timmar per år och mertid tillsammans med övertid får inte överstiga 200 timmar per år.