Fr.o.m. den 1 januari 1999 är årsarbetstiden för lärare:

  • 1700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar,
  • 1732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar och
  • 1756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar.

Arbetstiden för lärare regleras i 4 kapitlet i det lokala kollektivavtalet Villkorsavtal-SU.

För lärare gäller ett särskilt arbetstidsavtal.

OBS! Övertidsersättning utgår inte till den som har anställning som professor.