Vid universitetet tillämpas flexibel arbetstid när arbetet medger detta. Dock kan arbetsgivaren fordra din närvaro vid ett sammanträde trots att den tiden ligger utanför den fasta tiden. Se även Information om flexibel arbetstid.

Normtiden för den som arbetar heltid är

 • 8 timmar och 10 minuter helgfri måndag–fredag under
  tiden den 16 september–30 april (se dock nedan beträffande vissa helgdagsaftnar).
 • 7 timmar och 30 minuter helgfri måndag–fredag under
  tiden den 1 maj–15 september (se dock nedan beträffande vissa helgdagsaftnar).
 • 4 timmar och 35 minuter på följande dagar
  – trettondagsafton som infaller på en måndag–fredag,
  – den 30 april som infaller på en måndag–fredag,
  – dagen före alla helgons dag och
  – den 23 december som infaller på en fredag.

Arbetsfria dagar är lördagar, söndagar, helgdagar samt skärtorsdagen, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

De år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag erhåller varje anställd en extra ledig dag som kan tas ut innevarande kalenderår efter samråd med närmsta chef. Rätten till den lediga dagen förfaller om den inte tas ut under aktuellt år. Ledigheten kan endast tas ut som en hel dag.  

Den fasta tiden är tiden klockan 09.00–15.00. För sådana dagar i anslutning till helger då normtidsmåttet är 4 timmar 35 minuter är den fasta tiden klockan 09.00–12.00.

Flextiden för arbetets början är klockan 06.00–09.00 och för arbetets slut klockan 15.00–20.00. För sådana dagar i anslutning till helger då normtidsmåttet är 4 timmar 35 minuter är flextiden för arbetets slut klockan 12.00–20.00.

Flexramen är tiden klockan 06.00–20.00.

Lunchflex är tiden klockan 11.00–14.00. Lunchrast ska tas ut med minst 30 minuter så att en sammanhängande tjänstgöring om mer än 6 timmar inte uppkommer.

Enligt Arbetstidslagen ska du varje dag, då du arbetar mer än sex timmar, göra uppehåll i arbetet för en måltidsrast på minst 30 minuter. Denna rast ska inte räknas in i arbetstiden. Du ska också ha möjlighet att ta de pauser som behövs. Dessa pauser ska räknas in i arbetstiden.

Se även sammanställningen av Arbetstider 2020 över den ordinarie arbetstidens längd med hänsyn till arbetstidsförkortning m.m.
 

Klämdag

Klämdag är en enskild veckodag som är arbetsdag och som omges av två tjänstgöringsfria dagar p.g.a. att helgdag infaller. Med helgdag likställs julafton och nyårsafton. En klämdag är tjänstgöringsfri om det inte hindrar verksamheten. För klämdagen tas ut en semesterdag eller plustid på flexen om det är möjligt med hänsyn till verksamhetens krav.