Med beredskap avses tid då arbetstagaren på tjänstgöringsfri tid står till arbetsgivarens förfogande och är skyldig att vara anträffbar för att efter kallelse infinna sig på arbetsplatsen eller efter besked på annat sätt via telefon eller dator åtgärda sådana problem som kan åtgärdas på distans. En arbetstagare som är partiellt sjukskriven eller partiellt föräldraledig ska inte vara skyldig att fullgöra beredskap.

Den som har beredskap ska, om annat inte överenskommits, inställa sig på arbetsplatsen eller annan av arbetsgivaren angiven plats inom två timmar från kallelsen.

Beloppen för beredskapstillägg framgår av Villkorsavtal-SU.