Försäkringar

Personförsäkringar

Vad händer om du skadar dig på din arbetsplats? Vilka försäkringar gäller för EU-medborgare och utländska besökare? Försäkringar vid resor? Alla medarbetare vid Stockholms universitet är försäkrade, men beroende på din anställningsform kan försäkringen se ut på olika sätt.

 

Du som är tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd är försäkrad på arbetet

PSA Avtal om ersättning vid arbetsskada gäller på arbetet under arbetstid, samt färd till och från arbetsplatsen.
TGL Tjänstegruppliv gäller för de som har minst 20 % anställning i händelse av dödsfall till de efterlevande anhöriga (gäller så länge du är statlig anställd).
Besöksförsäkring Försäkring för utländska besökare gäller för de som arbetar här utan att ha ett svenskt personnummer i max 364 dagar. 
GL Gruppliv gäller för de som har anställning med arbetsmarknadsåtgärd.
URA URA-försäkring gäller för de anställda som har URA-kontrakt.
 


Du som är tillfälligt anställd med timlön eller annan typ av ersättning

SPS Särskilt personskadeskydd med svensk socialförsäkring gäller på arbetet, under arbetstid samt färd till och från arbetet.
Besöksförsäkring Försäkring för utländska besökare utan svenskt personnummer gäller för de som arbetar här under en kortare tid. 
 


Du som är doktorand med finansieringsform anställning

PSA Avtal om ersättning vid arbetsskada gäller på arbetet under arbetstid samt till och från arbetsplatsen.
TGL Tjänstegruppliv gäller endast anställda doktorander i händelse av dödsfall till efterlevande anhöriga.
 


Du som är doktorand med finansieringsform stipendium

Studentförsäkring Personskadeskyddolycksfall för doktorand som aktivt bedriver studier på stipendium eller CSN ingår. Gäller på campus samt till och från Stockholms universitet. Under pandemin utökad för distansstudier.
Sjuk- och
föräldra-
försäkring

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorand på stipendium för alla doktorander som finansierar doktorandstudier med stipendium och som enligt stipendiebrevet inte får behålla stipendium under sjukdom eller föräldraledighet.
Försäkringsbekräftelse Sjuk- och föräldraförsäkring för dokt. med stip. t.o.m. 2024-02-20 (99 Kb)

 


Forskare på stipendium

SPS Särskilt personskadeskydd gäller för alla stipendiater som tillhör svensk socialförsäkring.
Besöksförsäkring Försäkring för utländska besökare gäller utländska stipendiater utan svenskt personnummer.
 


Besökare till universitetet

SPS Särskilt personskadeskydd gäller gästtalare och särskilt inbjudna gäster, med svensk socialförsäkring.
Besöksförsäkring Försäkring för utländska besökare gäller för gästtalare och särskilt inbjudna gäster, utan svenskt personnummer. 
 


Enskilda försäkringar

Där inte någon av våra gruppförsäkringar passar in, går det att köpa enskilda försäkringar från Kammarkollegiet.

Reseförsäkring   Den här försäkringen kan tecknas av de institutioner och avdelningar vid Stockholms universitet som vill erbjuda ett reseskydd som inte omfattas av myndighetens tjänstereseförsäkring. Reseförsäkring kan inte tecknas för privata resor.
Enskild student IN

För studenter och praktikanter som inte omfattas av samlingsförsäkringen kan institutionen teckna enskilda försäkringar.

T.ex. för de praktikanter/studenter som inte ingår i något avtalat utbytesprogram ska institutionen köpa en enskild försäkring.

 

Nedan finns information om våra olika typer av försäkringar. Klicka på länkarna för att läsa mer eller skrolla neråt på sidan.

Kontakt: personalforsakringar@pa.su.se, Personalavdelningen.
 

Försäkringar vid personskada och olycksfall i arbetet


Försäkring vid resor

 

Försäkringar vid personskada och olycksfall i arbetet

Stockholms universitet försäkrar alla sina anställda eller de som deltar i universitetets verksamhet under arbetstid på arbetsplatsen.

Alla registrerade personer vid Stockholms universitet har en personskadeförsäkring som gäller vid personskada. Försäkringarna ser lite olika ut beroende av om du är anställd, tillfälligt anställd, tillfälligt anställd från annat land eller arbetar vid Stockholms universitet med anställningsstöd från arbetsförmedlingen.

Gemensamt för alla är att om någonting händer ska du alltid rapportera tillbud/olycka eller arbetsskada i rapporteringssystemet SAMIR.

>> Läs mer om säkerhet och krishantering

 

Statens personskadeskydd

Statens personskadeförsäkring kompletterar de ersättningar som enligt löneavtal eller lag utgår vid personskada. Sådan kompletterande ersättning kan som regel medges och utbetalas utan föregående utredning om vem som bär skulden till olycksfallet.

Ytterligare information finns i dokumentet "PSA från Arbetsgivarverket".
PSA från Arbetsgivarverket (171 Kb)

 

Särskilt personskadeskydd

Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat en samlingsförsäkring, Särskilt personskadeskydd (SPS), för personer som utan att vara anställda är besökare eller deltar i verksamhet vid Stockholms universitet och som har svenskt personnummer. Försäkringen gäller endast i Stockholms universitets lokaler samt till och från Stockholms universitet.

Försäkringen gäller exempelvis för besökande gäster, försökspersoner, pensionerade professorer, deltagare i projekt etc. Försäkringen ger ett personskadeskydd på skadeståndsrättslig grund som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd.

Försökspersoner ska ha svenskt personnummer och vara stadigvarande bosatta i Sverige. Försöksverksamhet och intervjuer för studier får endast ske i Stockholms universitets lokaler.
>> Läs mer om SPS på Kammarkollegiets webbplats
Försäkringsbekräftelse SPS t.o.m. 2023-12-31 (127 Kb)
Försäkringsbekräftelse SPS t.o.m. 2024-12-31 (120 Kb)

 

Försäkring för utländska besökare

This information is also available in English

Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat försäkring för vissa personskador för utländska besökare. 

Det gäller för: 

 • utländska forskare
 • doktorander med utbildningsbidrag
 • föreläsare
 • inbjudna kurs-, konferens- och seminariedeltagare
 • stipendiater
 • opponenter
 • andra utländska besökare

som medverkar i universitetets verksamhet samt i förekommande fall medföljande maka/make/sambo och barn till besökaren.
>> Läs mer om försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets webbplats
Försäkringsbrev för utländska besökare, t.o.m. september 2024 (82 Kb)

 

Försäkring för EU-medborgare

Alla EU-medborgare ska kunna uppvisa ett för perioden giltigt EHIC, European Health Insurance Card, för att besöksförsäkringen ska ge ett fullgott skydd. Kortet får EU-medborgaren från sitt lands motsvarade Försäkringskassan.

EHIC ger rätt till vårt på offentliga vårdinrättningar till våra vanliga sjukvårdstaxor. Kortet måste vara giltigt fram till man får sitt personnummer och ansökt om inträde i svensk socialförsäkring. 

 

Försäkring vid resor

Vid tjänsteresor är du försäkrad via din anställning hos Stockholms universitet. Med tjänsteresor menas resor som utförs på uppdrag av Stockholms universitet efter beslut av prefekt eller motsvarande. 

 

Statens tjänstereseförsäkring

Vid alla tjänsteresor, såväl inrikes som utrikes, omfattas alla som reser i Stockholm universitets namn av Statens tjänstereseförsäkring.

På utrikes resa tar resenären med sig Swedish State Business Travel Insurance Certificate som intygar att du är försäkrad hos Stockholms universitet via Kammarkollegiet, intyget kan behöva uppvisas vid vissa gränskontroller. Intyget utfärdas av behörig chef, HR eller administrativ personal på institutionen eller avdelningen. På intygsmallen ska ni fylla i resenärens namn, födelsedatum och försäkringsdatum. Skriv ut, skriv under samt stämpla intyget. Det är ej tillåtet att skriva intyg åt sig själv.

På intyget står kontaktinformation till Falck Global Assistance som ska kontaktas t.ex. vid händelse av olycka, akut sjukdom, aktiv skadehjälp, naturkatastrof, kris – konflikt eller vid behov av annan akut assistans. Uppge försäkringsnumret! De hänvisar dig då till den vårdinrättning, sjukhus, du ska ta dig till eller läkare du ska kontakta etc.

Är tjänsteresan till EU-land, ska du också ta med dig ditt EHIC = European Health Insurance Card. Kortet beställer du från Försäkringskassan. EHIC ger dig rätt till vård på lika villkor i det EU-land du befinner dig i.

Kontaktuppgifter till Falck Global Assistance:
Telefon: +46 8 587 717 49
Fax: +46 8 505 939 13
E-post: fga@se.falck.com

>> Läs mer om försäkringsvillkor för Statens tjänstereseförsäkring

Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring t.o.m. augusti 2024 (82 Kb)
Tjänstereseförsäkring, Insurance certificate (63 Kb)

 

Bokning genom resebyrå Amex GBT

Gemensamt för alla som ska resa i Stockholms universitets namn är, att alla resor och logi ska alltid beställas från vår upphandlade resebyrå. Då är själva resan försäkrad och resebyrån håller reda på var resenären finns och hjälper till med ombokningar i händelse av strejk eller kris etc.

 

Diners Club Tac – kompletterande reseförsäkring

Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar.

I försäkringen ingår:

 • avbeställningsskydd
 • förseningsförsäkring
 • bagageförsäkring
 • olycksfallsförsäkring
 • självriskeliminering.

Se villkoren och hur du anmäler skadan online:
>> Diners Club TAC.

 

För anställda som är utlandsstationerade med URA-kontrakt har universitetet en försäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd och ersätter även kostnader för akut sjuk- och tandvård.

Försäkringen gäller även för eventuella medföljande familjemedlemmar förutsatt att de finns med i kontraktet.

URA-försäkringen betalas centralt av universitetet via en samlingsförsäkring. I försäkringen ingår en egendomsförsäkring för lösöre på upp till 50 000 sek. Det finns även möjlighet att teckna en kompletterande egendomsförsäkring hos Kammarkollegiet, kontakta då URA-handläggaren, ura@su.se, vid Personalavdelningen.

>> Försäkringsvillkoren finns på svenska och engelska på Kammarkollegiets webbplats.
>> På Arbetsgivarverkets webbplats för URA finns information om avtal m.m.
URA-försäkringsbekräftelse, t.o.m. oktober 2024 (82 Kb)

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Personalavdelningen