Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat försäkring för vissa personskador för

  • utländska forskare
  • doktorander med utbildningsbidrag
  • föreläsare
  • kurs-, konferens- och seminariedeltagare
  • stipendiater
  • opponenter och
  • andra utländska besökare

som medverkar i universitetets verksamhet samt i förekommande fall medföljande maka/make/sambo och barn till besökaren.

Försäkringsbrev, t.o.m. september 2020 – se under bifogade filer längst ner på sidan.
(Insurance policy for foreign visitors at Stockholm University, thru September 2019, see below.)

Försäkringsvillkor – se under relaterade länkar längst ner på sidan.
(Terms and conditions of insurance, see link below.)