Statens tjänstereseförsäkring

Vid utrikes tjänsteresa ska resenären ha med sig Swedish State Business Travel Insurance Certificate som intygar att resenären är försäkrad genom Kammarkollegiet. Kortet utfärdas av institutionen.

För information om försäkringsvillkor för tjänstereseförsäkring och reseförsäkring hänvisas till Kammarkollegiet.

Se försäkringsbrevet under bifogade filer nedan:
– försäkringsbrev, t.o.m. aug 2019.


Diners Club TAC

Se villkoren under bifogade filer nedan.