Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat en samlingsförsäkring – Särskilt personskadeskydd (SPS) – för personer som utan att vara anställda är besökare eller deltar i verksamhet vid Stockholms universitet och som innehar svenskt personnummer.

Försäkringen gäller exempelvis för besökande gäster, försökspersoner, pensionerade professorer, deltagare i projekt etc. Försäkringen ger ett personskadeskydd på skadeståndsrättslig grund som motsvarar arbetskadeförsäkringens olycksfallsskydd.

Försäkringsbrev – se under bifogade filer längst ner på sidan.

Kontaktperson: Charlotte Olsson, charlotte.olsson@su.se, Personalavdelningen.