Från och med januari 2014 har Stockholms universitet genom Kammarkollegiet en Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendium. Försäkringen är obligatorisk och gäller för doktorander som måste avstå från sitt stipendium på grund av långvarig sjukdom eller föräldraledighet. Försäkringen gäller ej postdoktorer.

Försäkringsbrev, t.o.m. den 20 februari 2019 – se under bifogade filer längst ner på sidan.

Kontaktperson: Carina Nilsson, Personalavdelningen.