Statens personskadeförsäkring kompletterar de ersättningar som enligt löneavtal eller lag utgår vid personskada. Sådan kompletterande ersättning kan som regel medges och utbetalas utan föregående utredning om vem som bär skulden till olycksfallet.

Ytterligare information finns i det bifogade dokumentet.