Som statligt anställd är du livförsäkrad genom Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd för din familj och gäller så länge du är statligt anställd, dock längst till 65 år. Den gäller även under semester och sjukdom.