För  anställda som är utlandsstationerade med URA-kontrakt har universitetet en försäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd och ersätter även kostnader för akut sjuk- och tandvård.

Försäkringen gäller även för eventuella medföljande familjemedlemmar förutsatt att de finns med i kontraktet.

URA-försäkringen betalas centralt av universitetet via en samlingsförsäkring. I försäkringen ingår en egendomsförsäkring för lösöre på upp till 50 000 sek. Det finns även möjlighet att teckna en kompletterande egendomsförsäkring hos Kammarkollegiet, kontakta då URA-handläggaren, ura@su.se, vid Personalavdelningen.

Försäkringsvillkoren finns på svenska och engelska på Kammarkollegiets webbplats.

Arbetsgivarverkets webbplats för URA finns information om avtal m.m.