Mot bakgrund av att alla anställa så långt möjligt fortsatt under våren ska arbeta hemifrån, ser vi att en extra friskvårdstimme kan skapa möjligheter för medarbetare att ta hand om sin hälsa genom att bryta alltför mycket stillasittande.

Friskvårdstimmen kan utnyttjas när verksamheten tillåter. Det är inte möjligt att spara friskvårdstimmen för senare uttag. 

Den extra friskvårdstimmen började gälla den 28 januari.