Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till friskvård. Erbjudandet riktar sig till alla anställda och består av fyra delar:

 • friskvårdstimme
 • friskvårdsersättning
 • gruppträning i Frescatihallen
 • träning i personalgymmet (mot kostnad).


Friskvårdstimme

Alla heltidsanställda med månadslön vid Stockholms universitet har möjlighet att ägna en arbetstimme per vecka till friskvård. Arbetar du deltid har du rätt till friskvårdstimmen i proportion till din tjänstgörings omfattning.

Även aktiva forskarstuderande oavsett finansiering har rätt att nyttja friskvårdstimmen.

Friskvårdstimmen kan nyttjas när verksamheten så tillåter. Det är inte möjligt att spara friskvårdstimmen för senare uttag.

 

Friskvårdsersättning

Som anställd har du rätt till skattefri friskvårdsersättning med 1 500 kr per år i enlighet med rektorsbeslut. Friskvården måste uppfylla Skatteverkets regler för skattefri friskvård. Det innebär bland annat att den ska vara av enklare slag och av mindre kostnadsvärde. Exempel på aktiviteter som inte uppfyller dessa krav är träning på anläggningar som erbjuder tillgång till relaxavdelning, aktiviteter som kräver att man själv tillhandahåller dyrbar utrustning och enstaka aktiviteter till ett värde som överstiger 1 000 kr. Mer information om vilka aktiviteter som är godkända respektive inte godkända finns på Skatteverkets webbplats. Kontrollera gärna med din institution/motsv. i förväg, om du är osäker på om din aktivitet kan bli godkänd för ersättning.
>> Friskvårdsersättning, Regler för
>> Skatteverket om friskvårdsersättningen

Förtydligande om ersättning

 • Ersättningen gäller för de månader du är anställd. Är du t.ex. anställd under sex månader får du begära ersättning endast för den tiden.
 • Betalningsunderlaget ska ha kommit in till Lönesektionen inom sex månader från det att du erlagt betalningen. Om så inte sker, är rätten till ersättning förfallen.
 • Kostnaden belastar friskvårdsersättningen det kalenderår utbetalning sker. I slutet av året måste betalningsunderlaget vara Lönesektionen tillhanda senast 5/12 för att belasta friskvårdsersättningen aktuellt år. Inkommer betalningsunderlaget senare, belastar kostnaden nästkommande års friskvårdsersättning.
 • För den som är antagen till forskarutbildningen, men inte innehar anställning, betalar institutionen/motsv. ersättningen via ekonomisystemet.

Kostnaden belastar den anställdes institution/motsv. Utbetalningsunderlaget för anställdas friskvårdsersättning skickas från institutionen/motsv. till Personalavdelningen. I underlaget ska nedan uppgifter framgå (använd gärna blanketten underlag för friskvårdsersättning):

 • institutionsnr/motsv.
 • personnummer
 • namn
 • beskrivning/typ av friskvård som ska ersättas
 • belopp
 • kontering om summan inte ska belasta lönekonteringen
 • datum
 • attest
 • namnförtydligande
 • originalkvitto ska alltid bifogas, se nedan gällande krav på kvitto.


Kvittot ska avse din personliga kostnad för friskvård. Kvittot ska innehålla följande information:

 • datum för kvittots utfärdande
 • säljarens namn och organisationsnummer
 • vad kvittot avser
 • belopp
 • momsbelopp eller procentsats.

Ett handskrivet kvitto ska innehålla ovanstående information och antingen vara underskrivet eller stämplat av säljaren.

Vid betalning via autogiro ska antingen en kopia på aktuellt autogiroavtal tillsammans med kontoutdrag där betalningen framgår eller ett betalningsintyg utfärdat av anläggningen bifogas.

Vid betalning mot faktura ska fakturan samt kontoutdrag där betalningen framgår bifogas. Fakturan ska vara ställd till dig personligen.
>> Blanketter för personalfrågor

 

Gruppträning på Frescatihallen

Anställda vid Stockholms universitet har tillgång till ett antal gratis träningspass i Frescatihallen. Aktiviteterna erbjuds av Personalavdelningen.
>> Frescatihallen ht 2019

 

Personalgymmet

Anställda vid Stockholms universitet kan nyttja personalgymmet mot en kostnad. Kostnaden dras från den anställdes friskvårdsersättning. Personalgymmet tillhör Fastighetsavdelningen.
>> Personalgymmet