Friskvård

Friskvårdstimme

Friskvårdsbidrag

 

Friskvård

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till friskvård. Erbjudandet riktar sig till alla anställda och består av fyra delar:

Friskvårdstimme

Alla heltidsanställda med månadslön vid Stockholms universitet har möjlighet att ägna en arbetstimme per vecka till friskvård. Arbetar du deltid har du rätt till friskvårdstimmen i proportion till din tjänstgörings omfattning.

Även aktiva forskarstuderande oavsett finansiering har rätt att nyttja friskvårdstimmen.

Friskvårdstimmen kan nyttjas när verksamheten så tillåter. Det är inte möjligt att spara friskvårdstimmen för senare uttag.

Tiden för den tillfälliga extra friskvårdstimmen löpte ut den 31 december 2021 och beslutet kommer inte att förlängas.
 

Friskvårdsbidrag

Anställda har mot uppvisande av originalkvitto rätt till skattefri ersättning med upp till
3 000 kronor inkl. moms per kalenderår i proportion till arbetets omfattning. Vilka aktiviteter som är godkända för friskvård styrs av Skatteverkets regler. Friskvårdsaktiviteten ska vara av enklare slag och mindre värde. Enstaka aktiviteter som inte innehåller motion får kosta som mest 1 000 kronor per gång. Mer information om vilken friskvård som är godkänd finns på Skatteverkets webbplats.

Kontrollera gärna med din institution/motsvarande i förväg, om du är osäker på om din aktivitet kan bli godkänd för ersättning. Kostnaden för friskvårdsbidrag belastar din institution/avdelning.

>> Skatteverket om friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag i proportion till arbetets omfattning är beslutat av rektor 2023-03-09. Beslutet gäller från 2023-01-01. De som redan har registrerat och fått utbetalt friskvård under 2023 som ej är i proportion till arbetets omfattning, behöver inte återbetala eventuell för mycket erhållen friskvårdsbidrag.

Arbetets omfattning Friskvårdsbidrag
5–20 %    600 kronor
21–40 % 1 200 kronor
41–60 % 1 800 kronor
61–80 % 2 400 kronor
81–100 % 3 000 kronor

 

Friskvårdsbidrag vid Stockholms universitet

 • Aktiviteten du begär friskvårdsbidrag för ska vara godkänd enligt Skatteverkets regler.

 • Är du anställd del av året, har du rätt till friskvårdsbidrag i förhållande till hur många månader du är anställd under året. Är du anställd del av månad, räknas det som en hel månad.

 • Som anställd har du rätt till friskvårdsbidraget i proportion till arbetets omfattning enligt tabellen. Föräldralediga och de som är sjukskrivna får nyttja förmånen under sin frånvaro, dvs. friskvårdsbidraget reduceras inte på grund av dessa orsaker. Vid annan typ av tjänstledighet på heltid omfattas du inte av friskvårdsförmånerna.

 • Anställda med timlön får sin ersättning per arbetad dag.
  (3 000/260 dagar * antal arbetade dagar)

 • Kvitto i original måste lämnas in under innevarande inkomstår (undantag görs för betalningar gjorda under november och december som kan användas för friskvårdsbidrag nästkommande år).

 • Friskvårdsbidrag får endast begäras ut en gång per kvitto, dvs. om du redan har lämnat in ett kvitto för friskvård, får du inte begära ut mer på det kvittot t.ex. på grund av att friskvårdsbidraget har höjts. Du får i stället lämna in kvitto på ny friskvårdsaktivitet.

 • Lämna underlag enligt institutionens/avdelningens anvisningar.

 • Registrera och lämna in kvitton så snart som möjligt.

 • Senast den 4 december måste kvittot vara registrerat i Primula och inkommit i original till din institution/motsvarande för att belasta aktuellt år.

 • Slutar du under året, ska kvittot vara registrerat i Primula och inkommit i original till din institution/motsvarande senast din sista anställningsdag.
   

Registrera friskvårdsbidrag i Primula

För att ansöka om friskvårdsbidrag logga in i Primula/Min sida/Friskvårdsbidrag. Instruktioner hur du registrerar friskvård finns under ”Min sida”.  Efter du har lagt in kvitto i Primula skickar du de fysiska kvittona i original till din institution/motsvarande.
 

Så redovisar du kvitton

Kvittot ska avse din personliga kostnad för friskvård. På kvittot ska det framgå följande:

 • Ditt namn eller personnummer
 • Datum
 • Säljarens namn och organisationsnummer
 • Vad kvittot avser
 • Belopp
 • Momsbelopp eller procentsats

Ett handskrivet kvitto ska innehålla ovanstående information och antingen vara underskrivet eller stämplat av säljaren.
 

Betalning via autogiro eller faktura

Vid betalning via autogiro ska antingen en kopia på aktuellt autogiroavtal tillsammans med kontoutdrag där betalningen framgår eller ett betalningsintyg utfärdat av anläggningen, bifogas.

Vid betalning mot faktura ska fakturan samt kontoutdrag där betalningen framgår bifogas. Fakturan ska vara ställd till dig personligen.