Friskvård

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till friskvård. Erbjudandet riktar sig till alla anställda och består av fyra delar:

 • friskvårdstimme
 • friskvårdsbidrag
 • gruppträning i Frescatihallen
 • träning i personalgymmet (mot kostnad).
   

Friskvårdstimme

Alla heltidsanställda med månadslön vid Stockholms universitet har möjlighet att ägna en arbetstimme per vecka till friskvård. Arbetar du deltid har du rätt till friskvårdstimmen i proportion till din tjänstgörings omfattning.

Även aktiva forskarstuderande oavsett finansiering har rätt att nyttja friskvårdstimmen.

Friskvårdstimmen kan nyttjas när verksamheten så tillåter. Det är inte möjligt att spara friskvårdstimmen för senare uttag.

>> OBS! En tillfällig extra friskvårdstimme! t.o.m. 2021-12-31!
 

Friskvårdsbidrag

Anställda har mot uppvisande av originalkvitto rätt till skattefri ersättning med upp till 2.500 kr inkl. moms per kalenderår. Vilka aktiviteter som är godkända för friskvård styrs av Skatteverkets regler. Friskvårdsaktiviteten ska vara av enklare slag och mindre värde. Enstaka aktiviteter som inte innehåller motion får kosta som mest 1 000 kronor per gång. Mer information om vilken friskvård som är godkänd finns på Skatteverkets webbplats.

Kontrollera gärna med din institution/motsvarande i förväg, om du är osäker på om din aktivitet kan bli godkänd för ersättning. Kostnaden för friskvårdsbidrag belastar din institution/avdelning.

>> Skatteverket om friskvårdsbidrag
 

Friskvårdsbidrag vid Stockholms universitet

 • Aktiviteten du begär friskvårdsbidrag för ska vara godkänd enligt Skatteverkets regler.

 • Är du anställd del av året, har du rätt till friskvårdsbidrag i förhållande till hur många månader du är anställd under året. Är du anställd del av månad räknas det som en hel månad.

 • Anställningens omfattning har ingen betydelse. Föräldralediga och de som är sjukskrivna får nyttja förmånen under sin frånvaro. Vid annan typ av tjänstledighet på heltid omfattas du inte av friskvårdsförmånerna.

 • Anställda med timlön får sin ersättning per arbetad dag.
  (2500/260 dagar * antal arbetade dagar)

 • Kvitto i original måste lämnas in under innevarande inkomstår (undantag görs för betalningar gjorda under november och december som kan användas för friskvårdsbidrag nästkommande år).  

 • Lämna underlag enligt institutionens/avdelningens anvisningar.

 • Registrera och lämna in kvitton så snart som möjligt. 

 • Senast den 4 december måste kvittot vara registrerat i Primula och inkommit i original till din institution/motsvarande för att belasta aktuellt år. 
   

Registrera friskvårdsbidrag i Primula

För att ansöka om friskvårdsbidrag logga in i Primula/Min sida/Friskvårdsbidrag. Instruktioner hur du registrerar friskvård finns under ”Min sida”.  Efter du har lagt in kvitto i Primula skickar du de fysiska kvittona i original till din institution/motsvarande.
 

Så redovisar du kvitton

Kvittot ska avse din personliga kostnad för friskvård. På kvittot ska det framgå följande:

 • Ditt namn eller personnummer
 • Datum
 • Säljarens namn och organisationsnummer
 • Vad kvittot avser
 • Belopp
 • Momsbelopp eller procentsats

Ett handskrivet kvitto ska innehålla ovanstående information och antingen vara underskrivet eller stämplat av säljaren.
 

Betalning via autogiro eller faktura

Vid betalning via autogiro ska antingen en kopia på aktuellt autogiroavtal tillsammans med kontoutdrag där betalningen framgår eller ett betalningsintyg utfärdat av anläggningen, bifogas.

Vid betalning mot faktura ska fakturan samt kontoutdrag där betalningen framgår bifogas. Fakturan ska vara ställd till dig personligen.