Anställda har mot uppvisande av kvitto rätt till skattefri ersättning med upp till 1 500 kr inkl. moms per kalenderår. Vilka aktiviteter som är godkända för friskvård styrs av Skatteverkets regler. Friskvårdsaktiviteten ska vara av enklare slag och mindre värde. Enstaka aktiviteter får inte kosta mer än 1 000 kronor per gång. Mer information om vilken friskvård som är godkänd finns på Skatteverkets webbplats.

Kontrollera gärna med din institution/motsvarande i förväg, om du är osäker på om din aktivitet kan bli godkänd för ersättning. Kostnaden för friskvårdsbidrag belastar din institution/avdelning.

Skatteverket om friskvårdsbidrag
 

Friskvårdsbidrag vid Stockholms universitet

  • Aktiviteten du begär friskvårdsbidrag för ska vara godkänd enligt Skatteverkets regler.
  • En förutsättning för skattefri friskvård är att du är anställd under den perioden som ersättningen efterfrågas för. Anställningens omfattning har ingen betydelse. Föräldralediga och de som är sjukskrivna får nyttja förmånen under sin frånvaro. Vid annan typ av tjänstledighet på heltid omfattas du inte av friskvårdsförmånerna.
  • Kvitto i original ska lämnas inom sex månader från det att betalningen skett. Om så inte sker, är rätten till ersättning förfallen.
  • Kvitto måste lämnas in under innevarande inkomstår (undantag görs för betalningar gjorda under november och december som kan användas för friskvårdsbidrag nästkommande år).   
  • Lämna underlag enligt institutionens/avdelningens anvisningar. 

I slutet av året måste kvittot vara registrerat senast 4/12 för att belasta aktuellt år. Om du tränar på personalgymmet ska avgiften reduceras från friskvårdsbidraget med motsvarande belopp (mellan januari och december 500 kr per person, juli till december 250 kr).
 

Registrera friskvårdsbidrag i Primula

Från och med den 24 januari 2020 ska anställda börja registrera friskvårdsbidrag i Primula. För att ansöka om friskvårdsbidrag logga in i Primula/Min sida/Friskvårdsbidrag.
 

Så redovisar du kvitton

Kvittot ska avse din personliga kostnad för friskvård. Kvittot ska innehålla namn eller personnummer.

Kvittot ska innehålla följande information:

  • datum för kvittots utfärdande
  • säljarens namn och organisationsnummer
  • vad kvittot avser
  • belopp
  • momsbelopp eller procentsats

Ett handskrivet kvitto ska innehålla ovanstående information och antingen vara underskrivet eller stämplat av säljaren.
 

Betalning via autogiro eller faktura

Vid betalning via autogiro ska antingen en kopia på aktuellt autogiroavtal tillsammans med kontoutdrag där betalningen framgår eller ett betalningsintyg utfärdat av anläggningen bifogas.

Vid betalning mot faktura ska fakturan samt kontoutdrag där betalningen framgår bifogas. Fakturan ska vara ställd till dig personligen.