Riksdagen beslutade den 2021-01-08 om den nya pandemilagen som började gälla den 10 januari. Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter som ansluter till pandemilagen. Dessa gäller bland annat inomhuslokaler för gymanläggningar och tydliggör att den som bedriver en sådan verksamhet är skyldig att beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids.

Eftersom personalgymmet är obemannat hålls det stängt tillsvidare.

Tack för visad förståelse!