Arbetstagaren och arbetsgivaren kan träffa överenskommelse om återanställning efter pensionsavgången. Detta kan göras oavsett om pensionsavgången sker vid 65-års ålder eller senare. Någon rätt till återanställning finns inte. Återanställningen är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall och kan innebära anställning på deltid.

Se styrdokument Regler för pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång.