Nu vill vi gärna veta om du testade tjänsten Kolla in pengarna till pensionen!, vad du i så fall tyckte och hur du uppfattar medvetenheten om din egen pension. Undersökningen tar bara några minuter och är anonym.
» Till undersökningen

Tack för din hjälp!
SPV, Arbetsgivarverket och Pensionsmyndigheten