Välkommen till SPV:s informationsträffar, som genomförs tillsammans med Pensionsmyndigheten. Du får information om allmän pension och statlig tjänstepension och du får en övergripande bild över vilka pensionsdelar du har rätt till.

Länk till SPV: Läs mer om träffarna/anmälan.