Pension

Pension

Här finns information och riktlinjer om pension till dig som anställd.

Pensionsavgång

Stockholms universitet har ett avtal med Statens tjänstepensionsverk (SPV) om enklare pensionshantering, vilket innebär att anställda vid Stockholms universitet erhåller utökad kundservice med svar på sina frågor direkt från SPV samt att SPV tar hand om administrationen av våra tjänstepensioner.

SPV:s informationsträffar 2020 – lär dig mer om din pension

Myndighetsgemensam pensionsinformation för dig som har några år kvar till pensionen, men inte är på väg att ansöka om pension riktigt än.