Semestertillägg
För varje uttagen semesterdag betalas semestertillägg med 0,44 % av den fasta lönen.
För medlemmar i Saco-S är tillägget 0,49 %.

Att spara semester
Om den betalda semestern uppgår till 20 dagar eller mer per kalenderår har du rätt att spara överskjutande dagar till ett senare semesterår. Du får spara dagar för obegränsad tid, men du får vid varje tidpunkt inte ha fler sparade dagar än 30 fr.o.m. 2018-01-01. (T.o.m 2017-12-31 var maxantalet sparade dagar 35 – man har fem år på sig för att komma ner till 30 sparade dagar.)