Blir du sjuk eller behöver vårda sjukt barn under din semester har du möjlighet att få sådan semesterdag utbytt mot ledighet för sjukdom respektive vård av sjukt barn. Sjukdomen ska vara sådan att du är oförmögen att arbeta och du måste sjukanmäla dig till din institution/enhet antingen per telefon/e-post eller per brev/postkort som är poststämplat det datum fr.o.m. vilket sjukfrånvaron gäller. Vid vård av barn under semester anmäler du detta till din institution/enhet samt till försäkringskassan.