Den förmånsbeskattade ersättningen för sjukvårdskostnader som finns i Villkorsavtalet för statligt anställda upphör att gälla för anställda vid Stockholms universitet fr.o.m. den 1 februari. (Ersättning för läkemedel kvarstår.)

Sjukvårdskvitton daterade före den 1 februari 2021 ersätts enligt Villkorsavtal-SU, kap 12.