Regeringen tar tillfälligt bort karensavdraget från och med den 11 mars med anledning av coronaviruset. För dig som medarbetare innebär det att du retroaktivt kan söka ersättning för den första dagen i sjukperioden. Ansökan ska göras hos Försäkringskassan och exakt rutin kommer att tillkännages från dem inom kort.

Rutinen för sjukanmälan är oförändrad. Sjukskrivningar fr.o.m. 11 mars registreras på aprillönen. Undantag är om någon slutar vid Stockholms universitet i mars eller om det rör sig om en längre tids sjukskrivning, då rapporteras sjukskrivningen på marslönen.

Läs mer på regeringens sida om de ändrade reglerna

Den 2 april fattade riksdagen beslut om att tillfälligt avskaffa kravet på läkarintyg från den 8:e dagen i en sjuklöneperiod. Beslutet gäller retroaktivt från och med den 13 mars. Detta innebär att du som är sjuk kan vara hemma från jobbet upp till 21 dagar utan läkarintyg. Detta gäller inte om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Läs mer på Regeringskansliets hemsida