Stockholms universitet har beslutat att krav på läkarintyg ska gälla först från dag 15 i sjukperioden från och med den 19 januari. Detta innebär att du som blev sjuk den 11 januari 2022 eller senare behöver uppvisa ett läkarintyg från dag 15 i sjukskrivningsperioden.

Skälet till beslutet är att regeringen har föreslagit flera coronarelaterade åtgärder på grund av den stora smittspridningen i samhället där det bl.a. ingår att krav på att läkarintyg slopas under sjuklöneperioden (dag 1–14) från och med den 19 januari till och med den 31 mars 2022. Även om detta beslut kommer först formellt beslutas i riksdagen den 2 februari 2022 har Stockholms universitet beslutat att tillämpa det föreslagna beslutet redan från den 19 januari 2022.

Arbetsgivaren kan fortfarande kräva läkarintyg tidigare i sjukperioden om särskilda skäl föreligger.

Om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar, behöver du fortfarande ha ett läkarintyg från och med dag 8.

Regeringen har även lagt fram förslag på att återinföra ersättningen för karensavdrag, som ska gälla fr.o.m. den 8 december 2021 t.o.m. den 31 mars 2022. Detta förslag måste först beslutas i riksdagen. När beslutet i riksdagen har fattats (sannolikt i slutet av januari 2022), kan du som varit sjuk under den perioden ansöka om ersättningen hos Försäkringskassan retroaktivt från den 8 december 2021.

Rutinen för sjukanmälan är oförändrad.

Stockholms universitet följer informationen från regeringen och Försäkringskassan och uppdaterar denna sida allteftersom nya beslut tas.

>> Läs mer på Försäkringskassans webbplats
>> Läs mer om regeringens åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset
>> Läs mer på Regeringskansliets webbplats